Általános Szerződési Feltételek | Liza Snack Kft.

bejelentkezés

Elfelejtett jelszó

Regisztráció


Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

 

1. Általános rendelkezések:

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban. ÁSZF) tartalmazza a LIZA SNACK Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság által (továbbiakban: Eladó) üzemeltetett http://lizasnack.hu/ online felületen található webáruházban (továbbiakban: Webshop) történő vásárlás során kötendő szerződésre az Eladó és Vásárló (továbbiakban: Felek) által alkalmazandó szerződési feltételeket.

 

A Webshopon keresztül történt elektronikus rendelésleadással a jelen dokumentumban leírt feltételek szerinti adásvételi szerződés (továbbiakban: Szerződés) jön létre Eladó és a rendelést leadó magánszemély, jogi személy (továbbiakban: Vásárló) között. Az így létrejött Szerződést Eladó írásban megkötött szerződésnek tekinti, amelyet adatbázisban tart nyilván és amelynek utólagos hozzáférhetőségét a megrendelés leadását megelőzően a Vásárló regisztrációjával létrehozott, személyes online fiókjában biztosítja.

 

A Szerződés megkötésére irányuló, Vásárló által megtenni kívánt szerződési jognyilatkozat megtételét megelőzően felmerülő hibák azonosítására és kijavítására vonatkozó részletes leírást és a Webshop használatához tartozó technikai tájékoztatást a http://lizasnack.hu/ domain név alatt működő weboldalon elérhető tájékoztatók nyújtják.

 

A Szerződés nyelve magyar. Eladó a szolgáltatási tevékenysége körében magatartási kódexet nem alkalmaz.

 

A Vásárló a megrendelés leadásának véglegesítésekor fogadja el jelen ÁSZF-et. Eladó kijelenti, hogy mind a Webshop működtetéséhez, mint a termékek értékesítéséhez az összes jogszabályban előírt engedéllyel rendelkezik.

 

2. Eladói adatok:

 

Név: LIZA SNACK Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (LIZA SNACK Kft.)

Székhely: 4002 Debrecen, Bayk András kert 21.

E-mail cím: ertekesites@lizasnack.hu

Telefonszám: +36 52 460 000

Adószám: 12887246-2-09

Cégjegyzékszám: 09-09-009033

 

3. A Webshopon keresztül történő vásárlás

3.1. A megrendelés menete:

 1. a) Az vásárlási szerződés LIZA SNACK Kft., mint Eladó és Vásárló között jön létre. Eladó csak a http://lizasnack.hu/ internetes oldalon keresztül leadott megrendelésekért tartozik felelősséggel. A Webshopban történő vásárlás nem regisztrációhoz kötött.
 2. b) Amennyiben a Vásárló regisztráció nélkül kíván vásárolni a Webshopon keresztül, úgy a következő szállítási és számlázási adatok kell megadni a szerződés teljesítéséhez: név/cégnév; szállítási/számlázási cím (ország, irányítószám, település, közterület és házszám), adószám, e-mail cím, telefonszám.
 3. c) A Vásárló a http://lizasnack.hu/ internetes honlapon (továbbiakban: Honlap) található „webshop” menüpontban a regisztrációs adatlap kitöltésével adja meg a szükséges adatait (e-mail cím és jelszó). A Honlapon történő regisztrációhoz a Vásárlónak meg kell adnia egy általa használt e-mail címét és egy általa generált, biztonságos jelszót. Az oldal adminisztrátora kap egy e-mail-t, mely alapján véglegesíti a Vásárló regisztrációját. Ezzel egy időben a rendszer küld egy e-mail-t Vásárlónak, melyben tájékoztatja a sikeres regisztrációról.
 4. d) Elfelejtett jelszó: Ha a Vásárló új jelszót kér (mert a régit elfelejtette), akkor a megadott e-mail címre a rendszer küld egy levelet, melyben módosíthatja régi jelszavát.
 5. e) A sikeres regisztrációt követően a Vásárló az előbbiek szerint létrehozott felhasználói fiókjába belépve tudja a leadni a rendelését a webshopon keresztül.
 6. f) A Vásárló a regisztrációval generált felhasználói fiókjába belépve tudja megadni/módosítani a megrendeléshez szükséges adatait. Eladó az így megadott adatoknak megfelelően teljesíti a megrendelést és állítja ki a számlát. Eladó a nyilvánvalóan hibás vagy hamis regisztrációt jogosult törölni, továbbá kétség esetén a megrendelő valódiságát jogosult ellenőrizni.
 7. g) A regisztrációs lap kitöltésével és elküldésével a Vásárló hozzájárul ahhoz, hogy az Eladó a regisztráció és a megrendelések során megadott adatait nyilvántartsa, kezelje (az ügylet teljesedésbe menetelét követően is), valamint azokat kizárólag a webáruház üzemeltetése körében szolgáltatása hatékonyságának növelése, az igénybe vevőnek címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, piackutatás céljából felhasználhassa. Vásárló jogosult bármikor a nyilvántartott adatinak a felhasználását megtiltani, illetve azok törlését kérni postai úton tértivevény többletszolgáltatással az Eladó székhelyére küldött levélben.
 8. h) Szintén hozzájárul a vevő ahhoz, hogy az online rendelési rendszer üzemeltetése során az eladó ún. „cookie”-kat helyezzen el állandó vagy ideiglenes jelleggel a felhasználó gépén.
 9. i) Eladó a Vásárló által megadott, a regisztrációhoz és megrendeléshez szükséges adatokat a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletével (2016. április 27.) (általános adatvédelmi rendelet) (továbbiakban: GDPR rendelet) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseivel összhangban készített adatvédelmi tájékoztatónak (továbbiakban: Adatvédelmi tájékoztató) megfelelően kezeli. Az Adatvédelmi tájékoztató a http://lizasnack.hu/ internetes oldalon elérhető és a Vásárló által a megrendelés leadásának véglegesítésekor is megismerhető és a vásárlási szerződés létrejötte érdekében elfogadandó.

 

3.2. A Webshopban szereplő termékek ára

 1. a) A Honlapon megjelenített termékek vételára az általános forgalmi adót és egyéb közterheket is tartalmazó módon, bruttó értékben megadva van feltüntetve. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra. 
 2. b) A termékek ára és a szállítás költsége is magyar forintban kerül feltüntetésre.
 3. c) Webshopon a terméklistán feltüntetett ár az adott termék végső fogyasztói ára, amelynek érvényessége kizárólag az adott megjelenés időpontjára vonatkozik. Amennyiben a Vásárló megrendelést ad le egy termékre, úgy az Eladó a megrendelés visszaigazolásával kötelezi magát, hogy a kiválasztott terméket a megrendeléskor érvényes végső fogyasztói áron értékesíti a Vásárlónak. Ezt az árat a megrendelésre küldött visszaigazolás tartalmazza. Amennyiben valamely rendelés vagy rendelések bármilyen okból módosításra, összevonásra kerülnek, a módosított rendelésre a módosítás időpontjában érvényes kondíciók vonatkoznak.
 4. d) A weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát az Eladó fenntartja azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. Amennyiben az Eladó minden gondossága ellenére hibás ár kerül a webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő árra, akkor az Eladó nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Vásárló elállhat vásárlási szándékától.

 

3.3. Ajánlati kötöttség, ajánlat Eladó általi elfogadása

 1. a) A Vásárló által elküldött megrendelés megérkezését az Eladó késedelem nélkül, de legkésőbb 48 órán belül automatikus visszaigazoló e-mail útján visszaigazolja a Vásárló részére a megrendelés során megadott adatokat, a rendelés dátumát, rendelés azonosítóját, a megrendelt termékek felsorolását, tulajdonságát, mennyiségét, árát, a szállítás költségét és a fizetendő végösszeget. Ezen visszaigazoló e-mail az Eladó részéről a Vásárló által tett megrendelésének elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre az Eladó és Vásárló között.
 2. b) Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól (nem köteles megvenni a terméket), ha késedelem nélkül, de legkésőbb 48 órán belül nem kapja meg az Eladótól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt.
 3. c) A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben (továbbiakban: Ektv.) foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik.
 4. d) Eladó nem vállal semmilyen felelősséget  az e-mail szolgáltatónál technikai okok miatt elveszett levelek miatti teljesítetlen megrendelésekért.

 

3.4. Fizetés

 1. a) A megrendelés végösszegének kiegyenlítése bankkártyával Globalpay rendszeren keresztül vagy utánvéttel lehetséges. Egyéb fizetési mód nem áll rendelkezésre. 
 2. b) A rendszer biztonságos csatornát használ és automatikus. A pénzügyi szolgáltató kizárólag a Vásárló által megadott, a fizetési tranzakcióhoz szükséges kártya adatokat kapja meg. A tranzakció eredményéről a fizetést követően a pénzügyi szolgáltató oldala tájékoztatja. A megrendelés végösszegeként kifizetett összeg azonnal zárolásra kerül a Vásárló folyószámláján.
 3. c) Eladó a megrendelés végösszegéről számlát bocsát ki a kifizetés igazolására, melyet a megrendelt áruval együtt kap meg a Vásárló a csomagban.

 

3.5. Kiszállítás

 1. a) A megrendelések kiszállítása az Express One csomagküldő szolgálat igénybevételével történik. A kiszállítás Magyarország területén kérhető, bármilyen címre, de mindenképpen jelezni szükséges a választott futárszolgálat által megadott internetes oldalon megjegyzés rovatban, ha az átvétel nem minden időpontban lehetséges, vagy egyéb feltételhez kötött.
 2. b) A futárszolgálat emailben vagy rövid szöveges üzenet (SMS) formájában értesíti a Vásárlót a kiszállítás várható időpontjáról.
 3. c) Az Express One futárszolgálat összesen háromszor próbálkozik a csomag kiszállításával. Ha a Vásárló a megjelölt időpontban nem tartózkodik a megadott szállítási címen és a csomag átvétele meghiúsul, a futár értesítést hagy a szállítási címen. Az értesítőn található szám segítségével a Vásárlónak lehetősége van a futárszolgálatnál új szállítási cím és időpont megadására, illetve egyeztetésére. A futárszolgálat tehát összesen háromszor kísérli meg a kézbesítést, azonban, ha a harmadik kiszállítás is sikertelen, a futárszolgálat a csomagot visszajuttatja az Eladó részére, aki törli a megrendelést rendszeréből.
 4. d) A termék átvételekor a Vásárló köteles megvizsgálni, hogy a termék sérülésmentes-e. Amennyiben sérülést tapasztal a csomagoláson, a terméken, kérje a futártól jegyzőkönyv felvételét.
 5. e) Ha az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás és a sérülés a csomag átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét az Eladó díjmentesen biztosítja.
 6. f) A kiszállítás költsége 2.000,-Ft, azaz Kettőezer forint. 10.000,-Ft, azaz Tizezer forint értékű vásárlás felett a kiszállítás díjtalan.
 7. g) A kiszállítás várható időtartama a terméknek a futárszolgálathoz történő átadását követő 1-5. munkanap. A kiszállítási idejéről az illetékes futárszolgálat honlapján talál részletesebb információt. Eladó a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb harminc napon belül köteles a fogyasztó rendelkezésére bocsátani (kiszállítani) a terméket.

 

4. Elállás és felmondás joga

 

Jelen pont szerint a Ptk. 8:1.§ 3. pontjának megfelelően a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy (továbbiakban: fogyasztó) a termékek adásvételére irányuló szerződés esetén és a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén 14 napon belül gyakorolhatja az elállás, illetve a felmondás jogát. Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is.

 

A 14 napon belüli elállás, illetve felmondás jogát a 45/2014. Kormányrendelet 20.§ (2) bekezdésében meghatározottak szerinti esemény bekövetkeztétől kell számítani.

 

Fogyasztó a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát. 

 

Ha a fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni postán tértivevény többletszolgáltatással feladott levél vagy elektronikus úton küldött levél útján (tartós adathordozón), a jelen ÁSZF-ben feltüntetett elérhetőségek igénybevételével az Eladó részére.

 

Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a 14. naptári nap lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát az Eladó részére. Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a jelen pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

 

Mindkét esetben az Eladó e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését. 

 

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) postai tértivevényes többletszolgáltatással feladott levélben elküldi az Eladó részére.

 

Ha fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül Eladó visszatéríti a fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, az elállás esetén azonban a 45/2014. Kormányrendelet 24.§ (2) bekezdése szerint a Fogyasztó fizeti meg a termék visszaküldési költségeit. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha a fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy fogyasztó nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

 

Fogyasztó köteles Eladó számára a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül, sértetlen csomagolásban (például papírdoboz állagsérelme nélkül) visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket vagy átadja az illetékes futárszolgálatnak. A termék visszaküldésének közvetlen költségét a fogyasztó viseli. 

 

A Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. Az Eladó tehát követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés, illetve ésszerű költségeinek – ha szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés teljesítését a Fogyasztó kifejezett kérésére a határidő lejárta előtt megkezdte és gyakorolja felmondási jogát - megtérítését.

 

A Fogyasztót nem illetti meg a 45/2014. Kormányrendelet 20.§-a szerinti jog az Eladó olyan termékeire nézve, amely

a) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék,

b) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.

 

4.1. Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

 

Címzett: __________________________________________________________________________

(vállalkozás neve, postai címe, ha van ilyen akkor telefonszám, elektronikus levelezési cím)

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: _________________________________________________________________________________

(a szerződés tárgyául szolgáló termék vagy szolgáltatás megjelölése)

 

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: ___________________________________________

A fogyasztó(k) neve: _____________________________________________________________

A fogyasztó(k) címe: _____________________________________________________________

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén) ________________________

 

Kelt: ___________________, _________ év ___________ hónap ___ nap

 

 

5. Kellékszavatosság

 

Vásárló az Eladó hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek megfelelően. 

Fogyasztói szerződés esetén a fogyasztónak minősülő Vásárló az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a Vásárló érvényesíteni már nem tudja. 

 

Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a Vásárló az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit. 

 

Vásárló – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Vásárló nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére a Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. 

 

A választott kellékszavatossági jogáról a Vásárló egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot. 

 

Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. 

 

A Vásárló közvetlenül a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. 

 

A teljesítést (vagyis a kiszállítást, átvételt követő) követő hat hónapon belül felismert hiba esetén vélelmezni kell, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt, kivéve, ha e vélelem a hiba jellegével, vagy a termék természetével összeegyeztethetetlen. Az Eladó csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Vásárló részére történő átadást követően keletkezett. Ennek alapján az Eladó nem köteles a Vásárló kifogásának helyt adni, ha megfelelően bizonyítja, hogy a hiba oka, a termék nem rendeltetésszerű használatának következménye. A teljesítést követő hat hónap elteltével azonban a bizonyítási teher megfordul, vagyis vita esetén a Vásárlónak kell bizonyítania, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt.

 

6. Termékszavatosság

 

Termékszavatosság kizárólag ingó dolog (termék) hibája esetén merülhet fel. Ez esetben a fogyasztónak minősülő a Vásárló – választása szerint – a 5. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

 

Termékszavatossági igényként a Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

 

A termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 

Termékszavatossági igényét a Vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

 

A Vásárló a termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával szemben gyakorolhatja.

 

A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vásárlónak kell bizonyítania.

 

A gyártó kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

a) a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

b) a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

c) a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

 

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatosságiigény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a Vásárló a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

7. Jogérvényesítés

 

A panasz az Eladó Webshopjának tevékenységével, az ott megrendelt termékével, szolgáltatásával vagy mulasztásával szemben felmerülő minden olyan kifogás, melynek rendezésére a Vásárló egyértelműen és kifejezetten Eladó eljárását kéri.

 

Webshop célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítse. Amennyiben a Vásárlónak mégis valamilyen panasza van a vásárlási szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát írásban a ertekesites@lizasnack.hu e-mail címen vagy postai tértivevény többletszolgáltatással feladott levél útján is közölheti. Webshop a panaszát legkésőbb annak beérkezésétől számított 30 napon belül kivizsgálja, és a panasz közlésével azonos módon tájékoztatja a Vásárlót a vizsgálat eredményéről, valamint arról, hogy annak elutasítása esetén milyen jogorvoslati lehetőségek állnak a megrendelő rendelkezésére.

 

Eladó minden panaszt nyilvántartásba vesz, különös figyelmet fordítva a személyes adatok védelmére. A bekért személyes adatok kizárólag az azonosítás célját szolgálják, ezen kívül nem szolgálnak egyéb adatgyűjtési célt. A panaszt benyújtó vásárló adatait GDPR rendelet és az Infotv. rendelkezéseinek megfelelően kezeli Eladó.

Eladó a beérkezett panaszokat egységes elvek szerint tartja nyilván. A nyilvántartás úgy került kialakításra, hogy a válaszadás dátuma abból egyértelműen megállapítható legyen.

 

A panasz kivizsgálása térítésmentes. A panasz kivizsgálása az összes ide vonatkozó körülmény figyelembevételével történik. A panasz ügyintézésének nyelve a magyar. A panasszal kapcsolatos döntésekben nem vehet részt az Eladó olyan alkalmazottja, aki a sérelmezett, kifogásolt intézkedésben, ügyintézésben, vagy döntésben részt vett.

 

8. Békéltető Testülethez fordulás joga

 

Ha az Eladó és a Vásárló között fogyasztói jogvita áll fent, mely vita az Eladóval való tárgyalások, és a részletezett panaszkezelési ügyintézés során nem rendeződik (pl.: elutasítás esetén), a fogyasztónak minősülő Vásárló, a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat és kezdeményezheti a Testület eljárását, illetve fordulhat az Eladó székhelye szerint illetékes Békéltető Testülethez is.

 

Békéltető Testületek elérhetősége: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

 

Ha az Eladó a Vásárló panaszát elutasítja vagy a Vásárló nem elégedett az Eladó döntésével, úgy a Vásárló jogosult a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni. A békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a Vásárló az Eladóval közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését.

 

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását az Eladó és a Vásárló között.

 

A békéltető testület eljárása a fogyasztó - Vásárló - kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani. A Békéltető Testület eljárása térítésmentes.

 

Eladó székhelye szerint illetékes Testület a Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület.

Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty utca 13-15.

E-mail cím: bekelteto@hbkik.hu

Elérhetőség: https://www.hbmbekeltetes.hu/